Zemní výměník

Zemní výměník tepla (ZVT) tvoří potrubí uložené do země, kterým se nasává vzduch prostřednictvím ventilátoru rekuperační jednotky. Schéma je uvedeno na obrázku:

Schema ZVT

Zimní funkce ZVT spočívá v zajištění předehřevu venkovního vzduchu před jeho vstupem do rekuperační jednotky. Tím je jednak zabráněno zamrznutí rekuperační jednotky i v době největších mrazů a dále je využito obnovitelné energie země k získání tepelné energie.

Letní funkce ZVT spočívá naopak ve využití chladu uloženého v zemi k chlazení pobytového prostoru.

Aby ZVT skutečně plnil svoji funkce, musí být odborně navržen a proveden.