Ventilátory

Ventilátory rekuperačních jednotek zajišťují transport čerstvého vzduchu získaného mimo dům a „použitého“ vzduchu z domu skrz rekuperační jednotku a do nebo z větraných místností.

Protože pro správné větrání je vhodné, aby vzduch byl měněn kontinuálně. Je důležité, aby ventilátory plnily bezchybně a tiše svoji funkci. Současně je důležité, aby při své funkci spotřebovaly minimální množství energie.

Předpokládaný maximální společný příkon ventilátorů by neměl přesáhnout hodnotu ca 150W při 300m³/hod. Měrný příkon by neměl být větší než 0,5W/(m³/hod). Hlučnost jednotky by neměla přesáhnout v místě instalace 35dB a v jednotlivých místnostech i s ohledem na hluk tvořený výústkou 25dB.