Srovnání

Klasické větrání v porovnání s řízeným větráním
s rekuperací tepla

Klasické větrání

Trvale proměnná kvalita vzduchu. Překračování hygienických limitů s postupem času od posledního provětrání. Zvyšující se koncentrace CO2, vydýchaný vzduch, hromadění pachů, hromadění vlhkosti, hromadění škodlivin vlivem působení kuřáků, škodliviny z textilií, nábytku a čisticích prostředků.

oknodvere.jpg, 16 kB grafoknodvere.png, 8 kB

Nárazové intenzivní větrání realizované pomocí otevření dvou oken nebo okna a dveří. Kompletní výměna vzduchu v celém objektu každé 2 hodiny, tak aby byla dodržena hygienická podmínka na na = 0,5 hod-1.

Řízené větrání s rekuperací tepla

Doporučený postup

rekuperator.jpg, 19 kB grafreku.png, 5 kB

Kontinuální výměna vzduchu v celém objektu na úrovni na = 0,4 hod-1 dle EnEV 2002 a dle normy DIN 4701 V-10.

Výsledek

Trvale dobrá a ustálená kvalita vzduchu, přičemž je nutné dodržet správné množství větracího vzduchu dle potřeby místnosti. Při použití rekuperační jednotky se redukuje tepelná ztráta větráním na 15 až 20% původní teplené ztráty.

srovnaniztrat.png, 3 kB

Kontinuální výměna vzduchu v celém objektu na úrovni na = 0,4 hod-1 dle EnEV 2002 a dle normy DIN 4701 V-10.