Protimrazová ochrana

Vzduch, který procházející rekuperační jednotkou obsahuje i vodní páry. Jestliže ve výměníku jednotky klesne teplota pod bod mrazu, může vlhkost zmrznout a vzduchové kanálky výměníku se stanou neprůchodnými – jednotka zastaví svoji činnost a s tím se zastaví i větrání pobytového prostoru. Tato odstávka trvá až do doby, než zmrzlá voda opět roztaje.

Jednotky PAUL mají pro tento případ zabudovánu automatickou ochranu před zamrznutím.

Přesto je rozumné stavu „zamrznutí jednotky“ předejít. Existují dva způsoby:

 

  • Využití funkce zemního výměníku (ZVT)
  • Před jednotku předřadit zařízení zajišťující předehřev vzduchu

 

Toto zařízení „předehřev“ sleduje prostřednictvím čidla teploty vzduchu odcházejícího z rekuperační jednotky. Jestliže je tato teplota automaticky vyhodnocena jako kritická, zapne se přímotopný předehřev umístěný v předehřevu a zabrání se tak zamrznutí vody ve výměníku rekuperační jednotky. Jakmile je možnost zamrznutí odstraněna, přímotop ihned vypne.

Předehřev u firmy PAUL je proveden tak, že přímotopné topení zapíná jen na nezbytně velký výkon a nezbytně dlouhou dobu. Díky tomu je provoz předehřevu levný.