Proč rekuperaci tepla?

Rekuperace – systém řízeného větrání se zpětným ziskem tepla

  1. Rekuperace je nezbytná všude tam, kde se investor rozhodne postavit dům, jehož energetická náročnost bude řádově nižší než u obyčejných domů. Dále tam, kde chceme vytvořit zdravé prostředí pro náš život ve dne i v noci a tam, kde nechceme utrácet za drahou technologii.
  2. Současné stavební materiály, stavební technologie ale i normy platné pro výstavbu nových domů tento trend jednoznačně sledují.
  3. Snížením tepelné ztráty domu pak umožňuje možnost kombinovat Rekuperaci, přípravu a nezbytné topení tak, aby bylo využito maximum nutně spotřebované energie. Je tedy jednoznačně výhodné řešit tyto samostatné okruhy společně a provázaně.
  4. Pro nízkoenergetické a pasivní domy s využitím Rekuperace nepotřebuje investor pořizovat drahá tepelná čerpadla ani drahé plynové či elektrické kotle!
  5. Náklady na vytvoření fungujícího systému Rekuperace – TUV – topení se neliší ve svém součtu od nákladů na provedení pouze standardního topení, které ovšem nedělá nic než že topí.
  6. Technologie Rekuperace je vytvořena pro každý dům “na míru“, podle charakteru domu a požadavku investora. Životnost systému je stejná jako životnost domu
  7. Instalace systému Rekuperace je odbornou prací, která vyžaduje řadu informací a zkušeností. Amatérské provedení se vždy projeví jako nefunkční a jeho tvůrce pak poškozuje její dobré jméno. Vždy se jedná o závady z titulu neznalosti!