Otázka 8

Kde můžeme větrací jednotku s rekuperací umístit?

  • Sklep (např. kotelna, hoby místnost)
  • Půda (podstřešní prostor), toto umístění je však nepříznivé kvůli nižší teplotě okolí a případnému přenosu hluku do blízké ložnice.
  • Hospodářské příslušenství (kůlna). Přístroj by neměl být přišroubován na stěně (na konzolách) zejména u  dřevěných sloupkových konstrukcí. Možnost přenosu chvění stěnovou konstrukcí!