Otázka 7

Jaký je poměr provozních nákladů (elektřina pro pohon ventilátorů) k výtěžku tepla?

Odpověď:

Příklad pro jednotku „thermos“(typ WRG-90-thermos 200 DC) Příklad pro jednotku „multi“
Náklady 4 W při stejnosměr. pohonu ventilátorů V = 150 m³/h, 100 Pa extern 51 W při stejnosměr. pohonu ventilátorů V = 100 m³/h, 100 Pa extern
Výnosy 1020 W Tepelný zisk při V = 150 m³/h a 0 °C venkovní teploty a 22 °C teploty v místnostech jakož i při účinnosti η = 90 % 571 W Tepelný zisk při V = 100 m³/h
Poměr Náklady/Výnosy = cca 1/22 Náklady/Výnosy = 1/9 až 1/13