Otázka 27

Kde lze použít rekuperační výměník tepla?

Pro zpětné získávání tepla při větrání budov. Oblasti použití zařízení pro zpětné získávání tepla:

Obytné budovy Nemocnice Velkoprostorové kuchyně Elektromobily
Kancelářské budovy Lékařské ordinace Restaurace Garáže
Obchodní domy Čekárny Kryté bazény Průmyslové objekty
Školy Divadla Tělocvičny Výrobní haly
Mateřské školy Koncertní sály Nádražní haly Skladové haly
Jízdárny Kinosály Záchody Ubytovny
Knihovny Zahradnictví Stáje
Sušicí zařízené (průmyslová) Vysoušecí zařízení pro novostavby