Otázka 26

Mohou být pomocí větracích jednotek s rekuperací tepla odvětrávány i bytové domy?

Ano – pomocí malého multi-přístroje (výměník tepla, 2 ventilátory, 2 filtry), který může být umístěn ve/na skříni v kuchyni, v nábytku koupelny nebo v mezistropu nebo ve zdravotní šachtici. Vodorovná poloha je výhodná – lepší odtok kondensátu a tím vyšší účinnost.

Při zabudování 2 centrálních vedení vzduchu (odvětrávaný vzduch a vnější vzduch) může být v bytových domech upuštěno od 2 ventilátorů u zařízení (multi solo = jen výměník tepla).

2 ventilátory se při tom umístí na podlaze půdy nebo ve sklepě (pro všechny byty domu s více rodinami).

Kromě toho může být pro zařízení k získávání zpětného tepla pro všechny byty domu s více rodinami) nabídnuta kompletní ústředna větrání:

  • přístroj campus (600 m³/h)
  • systém rotor (1.500 až 150.000 m³/h).

Prosím vyžádejte si speciální podklady pro různorodé možnosti řešení k odvětrávání domů s více rodinami u firmy ROSA In. s.r.o.