Otázka 25

Může být napojen do systému kuchyňský odsavač par (digestoř)?

Pro ochranu rekuperačního výměníku před znečištěním (tuky) není dobré počítat s připojením digestoře na větrací systém se zpětným získáváním tepla.

Zdůvodnění:

  • Obyčejná digestoř je vybavena ventilátorem s  = 300 až 600 m³/h. Při této rychlosti vzduchu je tukový filtr i ostatní filtry méně účinné – výměník tepla se bude zanášet usazeninami tuků a jeho účinnost bude klesat – musel by být častěji čištěn.
  • Vysoká rychlost vzduchu ventilátorem digestoře zmenšuje účinnost rekuperace tepla během provozu digestoře, protože výměník tepla není dimenzován na tak vysoký průchod vzduchu.
  • Vysoké množství vzduchu dodané ventilátorem digestoře přiváděné do okruhu odpadního vzduchu by mohlo částečně zase unikat v koupelně a na WC (zápachy z kuchyně).

Řešení:

  • Vlhký vzduch s obsahem vodních par odsávat do okruhu cirkulačního vzduchu!
  • Kuchyňské páry dopravovat do větrací jednotky odděleně a odsávací ventil opatřit filtrem