Otázka 23

Může si investor instalovat větrací zařízení svépomocí?

Za příslušného návodu výrobce nebo montážní firmy (projektová dokumentace) je to možné. Firma Paul provádí k tomu školení. Prosím dotažte se na termín.

Po montáži je nutné zregulování systému. K tomu je nutné změřit pomocí anemometru průtočná množství vzduchu na jednotlivých výústkách a talířových ventilech a tyto elementy příslušně nastavit. Potřebné údaje pro nastavení jsou u firmy ROSA In. s.r.o. k dispozici na vyžádání.