Otázka 22

Je u větracího zařízení možná podpora vytápění?

Ohřátý čerstvý vzduch (asi 18 °C) může být dohříván (t ≤ 50 °C kvůli pyrolýze prachu) pomocí:

  • elektrického topného registru nebo
  • teplovodního registru.

Vytápění domu v zimě jen pomocí rekuperační větrací jednotky pro čerstvý vzduch je ale možné jen u pasivních domů.