Otázka 16

Je možno doporučit zemní výměník tepla?

Ano, zemní výměník tepla je 35 – 45 m dlouhá HD plastová trubka DN 150 nebo 200 (většinou červená), nebo kabelová chránička ø 150 mm položená nejméně 1 m hluboko v zemi se sklonem 2%. Položení dvou paralelních trubek DN 150, 20 m dlouhých je výhodnější. Zemní výměník tepla předehřeje čerstvý vzduch např. z -10 °C na +2 °C, tzn. čerstvý vzduch se dostane s teplotou +2 °C do rekuperačního výměníku, tzn. využití zemního tepla.

  • při použití zemního výměníku nebude do tepelného výměníku téměř nikdy přiváděn vzduch s minusovou teplotou, takže téměř nikdy nebude nutno využít zařízení pro odmrazování výměníku
  • v letním období slouží zemní výměník ochlazování přívodního vzduchu. Teplota venkovního vzduchu se sníží z 30 °C na cca 20 °C. Při tom vznikne kondenzát, který stéká vyspádovaným potrubím a je odváděn přes sifon do kanalizace.