Otázka 15

Je možné použití ventilátorů na stejnosměrný proud, které šetří energii?

Ano, spotřeba proudu u WRG-90-thermos 200 DC cca. 2 x 18 až 23 W (130 – 150 m³/h). U přístroje typu WRG-90-Multi 100 DC je to 2 x 12 až 30 W (70 – 130 m³/h)