Otázka 11

Nebude vzduch v zimě při trvalém větráním příliš suchý?

Stupňovou regulací ventilátoru (zima/léto předprogramováno), lze množství vzduchu regulovat:

  • Při minusových teplotách vnějšího vzduchu a tím i malého obsahu vodních par čerstvého vzduchu – nižší stupeň ventilátoru (60% výkonu ventilátoru nastavitelné na ovládacím panelu jednotky).
  • Při vyšších teplotách vnějšího vzduchu větrat s větším objemem vzduchu.
  • Zvlhčování vzduchu v místnosti pomocí obvyklého odpařovač vody a zelené rostliny.
  • Zabránění silnému dohřátí přiváděného vzduchu – při t > 60 °C lze očekávat pyrolýzu prachu (tepelný rozklad), což vede k vysychání nosní sliznice,
  • Praktická měření (EFH 150m², 150 m³/h, 0 °C venkovní teplota) a výpočty s 10 ..15 l/d odpaření udávají jednotně hodnoty asi 40% vlhkosti vzduchu v místnosti, které se řadí do rozmezí pohody (útulnosti) 40…60%,
  • Při větrání v zimě je vždy i při větrání oknem přiváděn sušší venkovní vzduch do místnosti.