Otázka 1

Není větrání oknem zdravější?

Oknem přichází stejně čistý vzduch jako přes ventilační zařízení.

Rozdíly obou způsobů větrání:

Větrání oknem Kontrolované větrání (vzduchotechnická jednotka)
Studený vzduch(nepohodlné, průvan – nebezpečí ochlazování) Ohřátý vzduch(teplý vzduch vzbuzující pohodu bydlení)
Nárazový intenzivní přívod vzduchu (průvan) Kontrolované v menším množství (bez průvanu)
Vzduch znečištěný prachem Filtrovaný vzduch
Nebezpečí alergických problémů (pyl) Bez alergických problémů – pyl je odfiltrován
Pronikání hluku skrz otevřená okna Bez hlukového zatížení – větrání se zavřenými okny – kontrolované
Absence kontinuálního odvodu vlhkosti; nebezpečí vzniku plísní Kontinuální odvod vlhkosti
Květiny musí být odstraněny z parapetu Květiny mohou zůstat v okně
Nebezpečí poškození otevřených oken (např. větrem) Bez nebezpečí poškození oken