Otázka 3

Vzniká v bytě provozem vzduchotechniky průvan?

Ne, čerstvý, teplý vzduch je přiváděn pouze v omezeném množství, jež postačuje potřebě větrání bytu (w < 0,1 m/s) – tedy odlišně než při větrání okny, kdy:

  • byt je větrán pouze krátkou dobu velkým množstvím (studeného) vzduchu
  • diskontinuální větrání je pouze náhradním řešením pro zajištění dodávky čerstvého vzduchu potřebného pro pobyt lidí