Postup se zákazníkem

Harmonogram realizace zakázky rekuperace
(postup se zákazníkem)

 

Přípravná část

Investor Greener Future Solutions, s.r.o.
Předloží písemně nebo ústně svoji poptávku Do 3 dnů vyžádá od investora potřebné podklady
Po obdržení podkladů zpracuje vstupní bezplatnou nabídku do 10 dnů
Rozhodne zda má o realizaci zájem a o rozhodnutí informuje ROSA In. s.r.o.
(prosíme kladné i záporné vyjádření)
Kladné rozhodnutí: Vyžádá si písemnou objednávku na vyhotovení projektu
Zašle objednávku projektové dokumentace a dohodne termín vypracování. Při dodání rekuperace zaplatí smluvenou cenu. Vypracuje projektovou dokumentaci a v termínu dohodnutém s investorem mu ji předá proti zaplacení. První platba
Vyzve investora k uzavření smlouvy o dílo (uvede konečnou cenovou kalkulaci). Druhá platba
Uzavře s ROSA In. s.r.o. „Smlouvu o provedení díla“ a zaplatí zálohovou fakturu ve výši smluvené ceny Podle projektové dokumentace zajistí přípravné práce: materiál a služby, vypracuje a NACENÍ přehled materiálu a služeb a vystaví zálohovou fakturu ve výši smluvené ceny.
Smluvní platby:

  • 100% ceny rekuperační jednotky a ostatní technologie od firma PAUL které budou použity při realizaci díla
  • 80% ceny kompletačního materiálu
Třetí platba

 

Realizační část

Investor Greener Future Solutions, s.r.o.
Zajistí stavební připravenost dle projektové dokumentace. Termín ukončení připravenosti nahlásí ROSA In. s.r.o. Stanoví po dohodě s investorem termín zahájení realizace díla.
Investor koordinuje postup realizace díla vzájemně s ROSA In. s.r.o. podle pokračování stavebních prací celého projektu.
Provede realizaci díla, regulaci, zaškolení investora.
Převezme dílo „Předávacím protokolem“. Při tom doplatí zbytek ceny díla dle kalkulace ve smlouvě. Předá příslušné protokoly (dle Smlouvy o dílo), předá záruční listy. Čtvrtá platba

 

Greener Future Solutions. s.r.o. poskytuje záruky na dílo až po zaplacení plné ceny investorem. Platba do celé výše ceny díla proběhne při podpisu „Předávacího protokolu“ a předání příslušné dokumentace.

Upozornění:

Realizace díla nemůže pokračovat podle harmonogramu, jestliže není dodržen ze strany investora harmonogram plateb.

Cesta k zákazníkovi je počítána sazbou 9 Kč / 1 km. Platí se při každé návštěvě.