Návrhy a plánování

Návrh založení pasivního domu

Tepelně technické řešení s cílem omezit tepelné ztráty, snížit celkovou energetickou náročnost a provozní náklady při respektování požadavků statiky.

 • založení na základových pasech a podkladní betonové desce
 • založení na aktivované základové desce
 • založení nad terénem
 • geologické posouzení
 • posouzení radonové zátěže, návrh opatření
 • tepelně technické posouzení 

Návrh konstrukcí obvodových stěn

Optimalizovaný návrh konstrukčního systému dle principů nízkoenergetického a pasivního stavění významně ovlivní průběh stavby, její složitost i užitné vlastnosti.

 • volba konstrukčního systému a materiálů
 • posouzení tepelně izolačních a akumulačních vlastností
 • posouzení odolnosti proti hluku
 • posouzení vzduchotěsnosti
 • návrh dostatečného přirozeného osvětlení vnitřního prostoru
 • návrh stíních konstrukcí a prvků
 • návrh potřeb stavební připravenosti pro sytémy technických zařízení
 • lokalizace tepelných mostů, návrh opatření
 • návrh technologie a způsobu výstavby

Návrh otvorových výplní

Okna a dveře patří k technicky nejnáročnějším konstrukcím a jejich správný návrh hraje důležitou roli v tepelné bilanci domu, protože energie, která se jimi dostává do interiéru výrazně přispívá k úspoře tepla na vytápění.

 • návrh velikosti, počtu a orientace oken
 • posouzení prostupu tepla zasklením
 • posouzení propustnosti slunečního záření
 • posouzení kvality rámů
 • posouzení teploty vnitřního povrchu okna
 • posouzení letního přehřívání
 • návrh hloubky osazení a tvaru ostění
 • návrh přechodných stínících prvků
 • návrh správné montáže
 • výběr certifikovaného výrobku

Návrh střešní konstrukce

Návrh správné skladby bez tepelných mostů je důležitý pro zajištění tepelně vlhkostních parametrů konstrukce a její správnou funkci. Nedostatky v návrhu zvyšují nebezpečí kondenzace vodní páry ve skladbě, čímž napomáhají vzniku a růstu plísní, výrazně zvyšují tepelné ztráty objektu a zkracují dobu životnosti střechy.

 • volba konstrukčního systému a materiálů
 • návrh skladby, správné funkce a vzájemného spolupůsobení tepelně izolačních, vzduchotěsných, parotěsných a hydroizolačních vrstev
 • posouzení proveditelnosti jednotlivých vrstev
 • posouzení tepelně vlhkostního režimu střechy
 • lokalizace tepelných mostů, návrh opatření
 • návrh vegetačních střech 

Návrh tepelné ochrany

Dobrá tepelná izolace je rozhodující pro funkci pasivního domu. Správným návrhem tloušťky izolací lze dosáhnout více než 50 % úspory nákladů na topení.

 • návrh, materiálové řešení a umístění tepelné izolace v konstrukci
 • lokalizace tepelných mostů
 • návrh opatření proti tvorbě  kondenzátu ve skladbě konstrukce
 • návrh technologie a způsobu provádění