Architektura a projekty

Návrh konceptu pasivního domu

Prvotní specifikace a upřesnění konceptu před zahájením architektonické a výkresové fáze, kdy lze významně ovlivnit výši investovaných finančních prostředků a budoucí hospodárnost stavby.

 • simulace optimální polohy objektu na pozemku vůči světovým stranám
 • stanovení energetického standardu
 • optimalizace obytné plochy
 • návrh vhodných geometrických tvarů
 • vymezení hranice tepelné obálky
 • vymezení hranice vzduchotěsné roviny
 • návrh opatření pro splnění kritérií pasivního domu při méně příznivých podmínkách
 • posouzení složitosti detailů a napojení konstrukcí
 • funkční a energetické zónování vnitřních prostor objektu
 • návrh rozmístění rozvodů a prvků technických zařízení
 • návrhový výpočet PHPP
Projektová a inženýrská činnost

Projektujeme a stavíme domy po celé ČR. Nabízíme typové projekty pasivních a nulových domů, projekty s úpravami i atypické projekty na míru.

 • výběr pozemku
 • vypracování vstupních podkladů
 • zaměření stávajících stavů
 • zabezpečení průzkumů potřebných k vypracování dokumentace projektu
 • zpracování studií staveb
 • dokumentace a vyřízení územního řízení
 • dokumentace a vyřízení stavebního povolení
 • dokumentace pro provedení stavby
 • dokumentace stavebních detailů (místa tepelných mostů a místa konstrukčně důležitá)
 • dokumentace změny stavby před dokončením
 • zpracování propočtů a rozpočtů stavby
 • spolupráce při stavbě
 • činnost při zajištění úřední kolaudace
 • příprava různých typů smluv
 • zápis staveb a listin do katastru nemovitostí
 • projekty a další podklady pro získání dotace z fondů Zelená úsporám