Topné systémy

Topné systémy

Topení v Eko budovách představuje minimun z celkové energetické potřeby, ale představuje podstatnou část celkové ceny domu a výběr správného topného systému je proto velmi důležitý. Topné systémy mohou používat různé zdroje energie, jako je plyn, elektřina, dřevo, slunce a zemské teplo. Systém musí především odrážet topnou potřebu, musí vydržet nejméně 20 let a měl by být levný na provoz. Takže předtím než uděláte konečné rozhodnutí, pečlivě zkontrolujte maximální topný výkon, celkovou potřebu na vztápění a pečlivě zvážte své možnosti.

 

Topné médium

Voda

Voda je ideálním prostředkem pro přenos tepla z důvodu své vysoké tepelné kapacity. Nevýhodou jsou počáteční náklady na vytápěcí systém, který bude pravděpodobně obsahovat malé radiátory nebo podlahové topení. Na druhé straně, tento systém umožňuje rozdělit dům do jednotlivých topných zón, které jsou účinnější a snižují se tím celkové tepelné požadavky.

Vzduch

Topení vzduchem je levné na pořízení a jednoduché na instalaci. Nicméně, vzduch je tepelná izolace a ohřívat vzduch je velmi neefektivní. Vzduch musí být vyhříván na teplotu kolem 50 ° C, která způsobuje termický rozklad prachu a vzduch začne smrdět. Další nevýhodou je stejná teplota ve všech místnostech, což je nejen neefektivní, ale také nežádoucí a vede k větší spotřebě elektřiny.S ohřev vzduchu je nutné přesně navrhnout systém rekuperace tepla, protože předehřátý vzduch má jiné termické proudění. Proto by měl být vždy udělán termický výpočet proudění vzduchu a trasa rozvodů rekuperace by mu měla korespondovat. Pokud termodynamická analýza proudění vzduchu není spočítána, rekuperace tepla přestane vykonávat svůj úkol a následkem je nerovnoměrné provětrávání objektu a hromadění CO2.

 

Technologie které nejsou vhodné pro Ekologické budovy

Kotle na tuhá paliva, plynové kotle a elektrické ohřívače jsou technologie, které nejsou vhodné pro eko budovy. A to hlavně kvůli velkému topnému výkonu, závislosti na fosilních palivech a velké emisní záťěži CO2 během provozu.
Jedinou výjimkou můžou být elektrické ohřívače, které (pouze v případě, jsou-li začleněny do budov s nulovou spotřebou a mají zónovou kontrolu) můžou být nejúčinnějším zdrojem vytápění díky velmi přesné kontrole.

 

Trendy pro vytápění

Zónovéne topení

Zónové topení je trend, který se používá v Asii a zvláště v Japonsku. Zónové vytápění představuje zcela jiný pohled na plánování, provádění a používání tepelných soustav. Výhodou jsou nižší vytápěcí požadavky, s kterýma dosáhneme stejného tepelného pohodlí jako s komplexní vytápěcí soustavou, ale s nižšími celkovými náklady.

 

Současné vytápěcí trendy v Eko budovách

 

Krby a krbová kamna

Nevýhodou je především distribuce tepla, kde některé pokoje mohou být příliš teplé a některé příliš studené. Tento typ ohřevu neumožňuje zónovéhé vytápění. Další nevýhodou jsou tepelné mosty vytvořené prostupem přes tepelnou obálku budovy, především externí sání vzduchu, které v zimních měsících je hluboko pod bod mrazu. A v neposlední řadě, zvyšující se legislativní požadavky na únik splodin ze spalování do obytných prostor. Na druhé straně jsou tyto zdroje jednoduché na instalaci bez potřeby přesné regulace teploty.

Pokud je krb nebo kamna vybrán jako hlavní zdroj vytápění, je nutné navrhnout v budově přetlakové a podtlakové zóny nebo vybavit rekuperační jednotku snímačem tlaku, což je důležité, protože jinak může kouř a spodiny z krbu jít do obytných prostor.

Hořáky na biolíh

Biolihové hořáky mají ve srovnání s krby a kamny velkou budoucnost. Tyto hořáky nevyžadují průchod přes tepelnou obálku budovy, odpadají také náklady na výstavbu komínu a externího přívodu vzduchu, tímto se eliminují tepelné mosty. Výhodou jsou jejich malé rozměry a mobilita, která umožňuje zónové topení v budově. Biolihové hořáky navíc produkují velmi málo emisních plynů.

Další výhodou je možnost použít syntetické nebo lávové kameny, které akumulují energie ze spalování bio ethanolu a vyzařují teplo do místnosti i po dohoření paliva.

Tepelná čerpadla

Až donedávné doby tepelná čerpadla nebyla nepoužitelná pro ekologické stavby kvůli jejich vysokému topnému výkonu.Nicméně, nové jednotky sledují moderní trendy a výrobci již nabízejí jednotky i pro pasivní budovy. Výhodou tepelného čerpadla je komfort obsluhy, kde se všechny operace řídí automaticky a není třeba se o nic starat.

Tepelná čerpadla vzduch/voda nejsou vhodná zejména z důvodu velmi nízké účinnosti v zimě, zvýšením hladiny okolního hluku a tepelnými mosty přes obálku budovy.

Geotermální tepelná čerpadla jsou nejvhodnější volbou, vzhledem ke stabilní tepelnému výkonu v průběhu roku. Na druhé straně, je nutné použít travnatou plochu pro položení zemního kolektoru, a tedy nejsou použitelná u domů bez patřičné travnaté plochy.

Nové technologie

Kotle na pelety

Kotle na pelety jsou nové technologie představující jasný posun směrem k budovám s nulovou spotřebou energie a zejména posun k autonomním budovám. Výhodou je nízká závislost na fosilních palivech, jednoduchá obsluha a možnost vypěstovat peletky přímo doma.

 

Budoucí technologie vytápění

Kogenerace

Kogenerační jednotky budou hrát v budoucnosti významnou roli hlavně v soběstačných domech a budovách. Jejich velkou výhodou je vysoká úroveň účinnosti, která je dosažena na základě společné výroby energie a tepla a nezávislosti na centralní výrobě elektřiny a její dopravě k spotřebitelům. I když jsou tyto jednotky v současné době k dispozici, jejich současná nevýhoda je příliš velký tepelný výkon, který je neobnovitelný hlavně v nízkoenergetický a pasivních domech. Další nevýhodou je závislost na fosilních palivech zejména plynu který většína jednotek používá jako zdroj energie.