Ekosystém

EKOSYSTÉM  LOKALITY

Ekologické lokality nejsou jenom o minimalizaci dopadu na životní prostředí, ale hlavně o volbě lokality, která vám umožní maximalně využít okolní prostředí ve formě vody, tepla a elektřiny. Výhoda těchto zásad je, že jdou aplikovat na ohromném množství lokalit, bez ohledu na to jestli je váš dům v projektové fázi nebo jestli v něm již bydlíte.

Zásahy do krajiny

Příroda navrhla lokalitu za vás, je to pro vás výhoda. Snažte se, aby reliéf krajiny odpovídal typu stavby, kterou se chystáte postavit. Citlivě provedené zásahy vám nejen ušetří peníze, ale také lépe začlení váš dům do okolní  krajiny.

„V praxi se stává, že si lidé koupí stavební parcelu aniž by měli představu o vhodném typu stavby pro dané místo a až následně zjistí, že stavební úpravy terénu výrazně navyšují  náklady na stavbu domu. Příkladem může být  výstavba na svažitém pozemku, sice s nízkou kupní cenou, ale drahými dodatečnými opatřeními, která, pokud by byla zvážena již na počátku, by možná vedla stavebníka k rozhodnutí, pořídit za více peněz vhodnější  pozemek na rovinně  a ještě ušetřit.“

Pokud pozemek ještě nemáte, je vhodné  zajímat se i o jeho lokalitu vzhledem k energetickému potenciálu. Pozemky ve výhodných klimatických lokalitách mohou pokrýt 100% energetické spotřeby domu a ještě generovat zisk dodávkami do sítě. Jižní svahy mohou být výhodné pro instalaci solárních kolektorů, a blízkost potoku nebo řeky vám může zajistit konstantní generování elektrické energie. Snažte se tedy využít přírodu ve svůj prospěch.

Vegetace je Váš přítel

Tvar krajiny je pro váš dům také důležitý a určující, protože  může ovlivnit působení některých přírodních jevů na dům samotný. Lidé většinou vysekají všechny stromy a nasadí si anglický trávníček. Nicméně původní vegetace má svou funkci. Stromy mohou poskytnout domu v létě potřebný stín a ušetřit tak na energeticky náročném chlazení. Pokud stavíte na svahu nebo na jílovité půdě, kořeny stromů nejenom svah zpevní, ale dokáží pohltit i velké množství vody, se kterou by si jinak musela poradit podzemní izolace a drenáže. Původní vegetace roste ve vaší lokalitě z určitých důvodů a vy ji můžete pouze upravit ke svému obrazu a zdarma využít výhod, které vám příroda poskytla.
Strom o průměru 30 cm na sebe váže okolo 215 000 litrů vody, kterou by jinak musela pohltit půda.

Stín, stín, stín

Zastavěné časti, jako příjezdové cesty, terasy nebo chodníky, absorbují velké množství tepla během dne a tuto energii pak vypouští během nočních hodin. Tento akumulační efekt má značný vliv na kvalitu prostředí, ale i na učet za klimatizaci během letních měsíců. Tento efekt je mnohem znatelnější v městských částech, kde se jeho účinky násobí množstvím zastavěného prostoru.

Bylo také prokázáno, že teplota ve městech s velkou populací podporuje výskyt blesků, kdy nad některými metropolemi byl naměřen nárůst i o 10%.

Stínění budov bylo v architektuře používáno před stovkami let v Itálii a v zemích blízkého východu a jejich uplatnění se vrací v dnešní architektuře. Tyto ideje se promítly do architektury města Masdar, které se buduje ve Spojených Arabských Emirátech a po dokončení bude nejekologičtějším městem světa s 50 000 obyvateli.

Kontaminace vody

Kontaminace dešťové vody je jednou z oblastí, které se poslední dobou věnuje hodně pozornosti. Dešťová voda smývá oleje, chemická ošetření proti škůdcům, pesticidy a mnohé další látky z okolí domu a tyto potom kontaminují okolní ekosystém, čí putují do čističek odpadních vod, které  si ne vždy dokáží s těmito látkami poradit. Proto se již v dnešní době vyvíjí architektonická řešení, reagující na tento trend.  Opatření proti kontaminaci vody se začínají legislativně prosazovat v různých zemích světa a zahrnují nařízení nejenom pro jednotlivé domy, ale i pro komunity samotné a pro jejich budování.

V dnešní době existují ekonomicky velmi dostupné technologie, které na tento trend reaguí a dají se implementovat na celé řadě staveb. Tato řešení zahrnují všechno od architektury domu, modulace toku vody, čistících systémů až po navržení a řešení příjezdových cest a chodníků kolem domu.

Postřiky proti škůdcům

Bydlení je nesporně o kompromisu a souladu soužití mezi člověkem a přírodou. Toto soužití ale funguje v určité interakci, která je nejvíce zřejmá z přítomnosti škůdců okolo a uvnitř domu. Pokud tedy dojde na boj se škůdci, je třeba si uvědomit, jak velké riziko ze strany škůdců nám hrozí než se rozhodneme jednat. Chemické postřiky jsou velmi jednoduchým rozhodnutím obyvatel bránit svůj domov, nicméně postřiky obsahují velmi nebezpečné látky, které se tak dostávají do kontaktu s člověkem.

Škůdci nejvíce napadají dřevostavby, kam je pro ně nejsnadnější se dostat a zabydlet, protože  tyto stavby jim poskytují nejvýhodnější podmínky pro existenci mnoha druhů.

Chemické ošetření dřeva proti škůdcům nevydrží navěky. Problém většinou nastává při následném ošetření, protože ošetřující nátěry se nadají aplikovat na již zabudované a nepřístupné konstrukce, jako stropní trámy či nosné sloupy uvnitř stěn.