Předcházení problémů

Problémy s eko budovami

 

Ekologické stavby bývají šetrné k životnímu prostředí, snižují využívání přírodních zdrojů, zachovávají energii a snižují provozní náklady. Ekologické budovy mohou mít ale také negativní dopad na jejich uživatele, a proto je velmi důležité být si vědom těchto problémů a směřovat je ke správnému návrhu budovy.

 

Zvýšení efektivity každé budovy znamená i zvýšení její ceny, která je především odrazem přesnosti a kvality práce. Nedostatečná kvalita práce je hlavním důvodem vzniku problémů a snižuje celkovou kvalitu budovy a její efektivitu.

 

Jako nehoda v autě při vysoké rychlosti bude mít za následek vážnější zranění, stejně tak chyby které jsou udělány v nízkoenergetických a pasivních domech mají větší dopad než u běžných staveb. Nicméně tyto energeticky úsporné domy přináší spoustu výhod a vysoký obytný komfort.

 

Kvalita ovzduší

Kvalita vnitřního ovzduší představuje hlavní obavy v úsporných domech. Dobře zaizolované vzduchotěsné domy mohou ušetřit spoustu energie, ale současně snižující se kvalita vzduchu, může vést ke zdravotním problémům. Všechny ekologické budovy by si měly udržet velmi dobrou kvalitu vzduchu, ale jen velmi málo staveb má pro tuto oblast navrženy plány nebo vhodné a přiměřené technologie.

 

Tepelné mosty

Tepelné mosty jsou nejvíce obtěžující, nejnákladnější a nejobtížnější problém pro odstranění. Tyto tepelné mosty jsou vytvořeny nízkou kvalitou práce nebo použitím nesprávných materiálů. Jejich oprava je nákladná, oprava některých jako např. základů, střešních prvků, nebo topení je nemožná. Tepelné mosty mohou v budově způsobit plíseň a houby, vedou k tepelným ztrátám, zvýšení vytápění a chlazení, což má dopad nejen na provozní náklady, ale také na rychlejší opotřebení technologie a pohodlí uvnitř budovy. Většina nápravných opatření, odstraní pouze následek problému, nikoliv jeho příčinu.

 

Vzduchotěsnost

Vzduchotěsnost budovy má významný dopad na vytápění a chlazení, ale také na vnitřní tepelnou pohodu a kvalitu vzduchu. Podobně jako tepelné mosty zvyšuje špatná vzduchotěsnost budovy energetickou náročnost. Dobrá zpráva je, že problémy se vzduchotěsností mohou být ve většině případů odstraněny, na druhé straně je zde vyšší riziko úniku tepla a netěstnostmi se může dostávat do budovy prach a chemikálie. Budovy mohou být na problémy se vzduchotěsností testovány, ale nejúčinějším řešením pro předcházení těchto problémů, je navrhnout a naplánovat vzduchotěsnost již ve výkresové fázi před zahájením stavebních prací na místě.

 

Špatný materiál nebo technologie

Použití nesprávných materiálů je velmi časté, a to zejména pokud jde o izolační materiály. V ekologické budově se budou muset materiály vypořádat s větší dávkou tlaku vzduchu, tepla a s vlhkostí. Použití nesprávných materiálů nebo technologií může způsobit řadu problémů v podobě kondenzace vody, hromadění prachu, chemických látek, plísní a hub, což má dopad na komfort uvnitř budovy.

 

Kondenzace

Kondenzace je velmi častým problémem v mnoha budovách, ale v ekologickém stavebnictví sebou nese ještě větší negativní dopad a způsobuje větší problémy než v běžném stavebnictví. Kondenzace nejenže umožňuje růst plísní a hub, ale také odvádí teplo z budovy, což negativně ovlivňuje efektivitu budovy. V chladném období může vlhkost ve stěnách zamrznout a značně poškodit konstrukci. Kondenzace může být eliminována použitím správných materiálů, zlepšením vzduchotěsnosti budovy a správnou instalací vzduchotěsné roviny.