Typy eko-staveb

Co je ekologický dům ?

Ekologický dům je stavba, která snižuje spotřebu energií, je šetrnější k životnímu prostředí i lidskému zdraví a to díky lepšímu návrhu, konstrukčnímu řešení, umístění v krajině a volbou vhodných materiálů pro provoz a údržbu.

Eko domy jsou navrženy a postaveny jako součást ekologického celku naší planety, v souladu s přírodním prostředím. Berou zřetel na přírodní zdroje, od návrhu, přes výstavbu, provoz, až po demolici a recyklaci. Studie ukázaly, že budovy jsou nejškodlivější znečišťovatelé na světě, spotřebovávají více než polovinu veškeré energie používané ve vyspělých zemích a produkují více než polovinu všech skleníkových plynů.

Eko domy jsou na rozdíl od většiny ostatních staveb charakterizovány především dobře promyšleným návrhem, který je absolutně nezbytný pro dosažení konečných výsledků, dále matematicko fyzikálními výpočty, které eliminují možné budoucí poruchy konstrukcí, ale zároveň modelují i ekonomiku budoucího provozu,  odborně zvládnutým procesem výstavby a dodržováním stanového provozního režimu uživatelem.

Toto je znázorněno v následujícím grafu

Co je potřeba specifikovat při návrhu Eko domu:

 • velikost domu a vhodný geometrický tvar
 • energetický standard, kterého bude dosaženo
 • provozní náklady
 • možnosti využití dodatečných technologií v budoucnu
 • stanovit finanční rámec a možnosti financování

 

Eko domy jsou charakterizovány:

Energetickými úsporami

 • energie na vytápění
 • energie na ohřev teplé užitkové vody
 • energie zařízení domácnosti (spotřebiče, vaření, osvětlení, …)
 • energie na provoz domácnosti (energie na přepravu, energie obsažená v jídle)
 • energie na výrobu stavebních materiálů

 

Úsporami vody

 • efektivnější úprava vody
 • využívání přírodních zdrojů vody
 • úprava a recyklace vody
 • eliminace znečišnění odpadních vod

 

Ekologickou šetrností

 • minimalizace dopadů na životní prostředí
 • minimalizace vyprodukovaného odpadu
 • minimalizace dopadů provozu domu na životní prostředí
 • používání recyklovatelných materiálů
 • používání certifikovaných materiálů
 • používání ekologických čistících prostředků v domácnosti

 

Generace ekologických domů v řazení dle následujících kategorií

Pod pojmem ekologický dům se ukrývá několik generací domů. Každá další generace přináší svým uživatelům nižší provozní náklady a nižší dopad na životní prostředí. Cilem je vytvořit budovu, která bude ekologicky neviditelná, nebude potřebovat stálé energetické a materiální vstupy pro svůj provoz a fungování a nebude vytvářet zátěž na životní prostředí jak v průběhu své existence, tak po skončení své životnosti.

Nízkoenergetický dům

Nízkoenergetický dům je první a nejznámější z generací ekologických staveb. Jedná se o dům, který má v porovnání s normální výstavbou nižší spotřebu tepla na vytápění.

Pasivní dům

Pasivní dům je druhou generací, která přináší značné úspory v oblasti vytápění. Pasivní domy se také vyznačují výrazným zvýšením kvality vnitřního prostředí, kde se již bere ohled na vznik vlhkosti, kondenzace, plísní, a výskyt plynů ovlivňujících lidské zdraví.

Nulový dům

Pod tímto pojmem si většina lidí představí pasivní dům se solárními panely na střeše. Bohužel tomu tak není. Nulový dům nepotřebuje systém vytápění a veškerý zdroj tepla ja zabezpečován tepelnou akumulací. Nulové domy se vyznačují velmi striktními tvary budovy, generovánými pomocí genetického růstu parametrů pro dasažení potřebných specifikací. U nulových domů hraje velmi podstatnou vlastnost umistění budovy a to jak vůči světovým stranám, tak místu, kde bude budova stát. Nulové budovy jsou také velmi striktní při výběru materiálů. Nulové domy proto nemohou být dřevostavby, protože neumožňují tepelnou akumulaci.

Energeticky pozitivní domů

Tyto stavby jsou v podstatě nulové domy s inteligentní elektrickou soustavou. Celkový odběr energie na vytápění, ohřev TUV a spotřebiče nesmí překročit stanovený strop. U energeticky pozitivních domů je velká část návrhu věnována výběru a zapojení spotřebičů domácnosti. Energeticky pozitivni domy jsou proto vybaveny spotřebiči, které splňují nejpřísnější parametry. Spotřebovaná energie je kryta výrobou energie z alternativních zdrojů (solarní panely, větrné elektrárny, vodní elektrárny, bioenergie, …) Energeticky pozitvní domy jsou v podstatě domy, které jsou soběstačné bez elektrické sítě.

Autonomní dům

Je poslední generací v úsporách energie. Tyto stavby vyrobí energii, která se rovná celkové spotřebě domu (topení, teplá voda, vaření a spotřebiče) plus energii na dopravu obyvatel domu, výrobu stavebních materiálů domu a energii obsaženou při výrobě jídla, které je zkonzumováno. Tyto stavby v podstatě vyprodukují přebytek energie, která se rovná celkové spotřebě obyvatel a jejich životního stylu.

Vodohospodárny dům

Tato generace domů je první generací, která umožňuje obyvatelům šetřit zdroje vody. Tyto domy musí dosáhnout minimálně 50% úspory v odběrech vody. Tvarové zásady při návrhu těchto domů jsou v rozporu se zásadami pasivních, nulových, pozitivních a autonomních budou a je proto velmi důležité provést potřebné výpočky ve fázi plánování budovy a optimalizovat kategorii vody i energie současně jako absolutně nezbytný předpoklad pro dosažení výsledného efektu v oblasti úspor vody.

Netoxický dům

Tato generace se vyznačuje minimalizací dopadů na životní prostředí a kvalitu vnitřního prostředí v průběhu využivání domu. Tyto domy jsou nezávislé na vodě, musí umožnít recyklaci vody zpět na pitnou vodu. Prostředky používané v domácnosti musí být zdravotně nazávadné a nesmí obsahovat chemikálie poškozující životní prostředí a zdraví obyvatel (kosmetika a čistící prostředy nesmí po racyklaci kontaminovat vodu), stavební materiály nesmí obsahovat VOC (látky které se uvolňují do vzduchu a ovlivňují kvalitu vnitřního prostředí – všechny průmyslové barvy tento pořadavek nesplňují) a dešťová voda, která je smyta z domu nesmí obsahovat chemikálie poškozující život,ní prostředí.

Certifikovaný dům

Tato budova je poslední generací, která uzavírá C2C cyklus. Tyto budovy jsou postaveny z materiálů, které musí být certifikované na nejvyšší standart. Musí být 100% recyklovatelné, nesmí obsahovat průmyslové chemikálie, které se nedají recyklovat a poškozují žitovní prostředí (v současnoti je to na tisíce chemikálií), výroba nesmí poškozovat žitovní prostředí a doprava musí být z 80% pomocí obnovitelných zdrojů energie (elektřina, biodiesel, bioethanol).

Udržitelná výstavba

Tyto budovy se vyznačují částečnou produkcí jídla a odběrem ekologicky vyrobených potravin. V této generaci se bere ohled na zdroje a původ jidlá. Energie na výrobu jídla je kolem  1,5 MWh na osobu a rok a každá kalorie jídla spotřebuje průměrně 10 kalorií ve fázi pěstování, výroby a dopravy.

Samo se replikující dům

To je zlatý grál v oblasti stavenictví. Jedná se o budovu postavenou z materiálů, které se dají vyprodukovat přímo v domě. Tyto materiály se sami replikují a za dobu životnosti budovy dokáží vyrobit materiál pro další budovy. V současné době je na světě pouze hrstka materiálů, které toto dokáží. Výhodou je, že tyto materiály jsou 100% přírodní, rozložitelné v přírodě a jsou vyrobeny pomocí bio chemických procesů. Mezi materiály, které se v dnešní době dají již takto vyrobit a použít patří  tepelné izolace, stavební zdivo nebo baterie na uskladnění energie pro energeticky pozitivní domy.